Partners van Stichting De Benen Nemen

Stichting Liliane Fonds:
Deze Stichting helpt kinderen/jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden.
Stichting De Benen Nemen is gespecialiseerd in de problematiek van kinderen/jongeren/mensen met een beenamputatie en is voor Liliane Fonds een potentiële partner op dit bijzondere deelonderwerp binnen haar meer algemene inzet voor kinderen met een handicap in de Derde Wereld.

Rehabilitation Centre Nyabondo, Kenya:
Centrum voor kinderen/jongeren met een handicap.
Zr. Ludovena stuurt rechtstreeks de aanvragen voor de kinderen/jongeren die een prothese, schoenen, elleboogkrukken en een schoolopleiding nodig hebben, rechtstreeks naar Stichting De Benen Nemen. Meer informatie over Centre Nyabondo......

Stichting Bondo Kids:
Deze stichting zet zich in voor revalidatie van kinderen/jongeren in het bijzonder in het Rehabilitation Centre Nyabondo in Kenya. Stichting de Benen Nemen participeert soms in een gezamenlijk project met Stichting Bondo Kids, bijvoorbeeld in de aanleg van een waterleiding bij de school van het centrum. Stichting de Benen Nemen zorgt daarnaast in nauwe samenwerking met Bondo Kids voor de kinderen die een beenprothese nodig hebben.


Medical Committee Netherlands-Vietnam
Stichting de Benen Nemen participeert en ondersteunt projecten in Vietnam, die begeleid worden door het Medisch Comitée Nederland Vietnam. Bijvoorbeeld door de inrichting van een orthopedische werkplaats in de provincie Dak Lak.