Vervolg beenprothese voor Indonesië

Begin 2013 zijn Bob Giesberts en Eline Kolk opnieuw naar Indonesië vertrokken. Afgelopen zomer heeft Bob een beenprothese geïntroduceerd op Sumatra. Het vervolg op dit project vindt plaats op Java. Daar zijn plaatselijke instrumentmakers gestart met een pilot van 20 prothesen. Het bijzondere aan deze prothesen is dat deze in 2 uur tijd ter plaatse gemaakt kunnen worden zonder grote machines. In de toekomst kan dit veel betekenen voor arme mensen op het platteland, die geen mogelijkheid hebben om naar de stad te gaan voor een prothese.


Stichting de Benen Nemen financiert de materiaalkosten voor deze pilot. Bob en Eline hebben zelf hun reis gefinancierd.

Lees meer in het verslag [klik hier]