Beleidspunten Stichting de Benen Nemen voor 2018-2019:

tav het Nederlandse been van SdBN:

  1. Het organiseren van een jaarlijks watersportevenement op Loosdrecht. We doen dit in samenwerking met de vereniging Korter maar Krachtig en de Dennisvanderzeijden Foundation. Door tijdige aankondiging van dit evenement bij potentiële deelnemers uit onze doelgroep (Mensen met een beenamputatie) , krijgt deze voorrang bij de inschrijving.
  2. Het doorverwijzen van mensen met een beenamputatie in Nederland naar de patiëntenvereniging Korter maar Krachtig voor informatie en lotgenotencontact.

tav het Derde wereld been van SdBN:

  1. Het blijven stimuleren van het gebruik van de orthopedische werkplaats in Nyabondo te Kenia door kinderen met een beenamputatie.
  2. Het financieren van nieuwe projecten met bestaande samenwerkingspartners oa in Vietnam en Kameroen.
  3. Het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners voor het starten en ondersteunen van een project. Deze samenwerkingspartners moeten ter plaatse aanwezig zijn voor de begeleiding en uitvoering. Ook moet de locale bevolking (op termijn) eigenaar worden van het project.