Orthopedische werkplaats in Djibouti

Met de Nederlandse Ali Douali is Bart Griffioen van Stichting de Benen Nemen naar de ambassade van Djibouti gereisd om de bouw van een eigen orthopedische werkplaats in dat land te bespreken. Ali is afkomstig uit Djibouti en heeft ons er op gewezen dat er momenteel geen functionerende werkplaats in het land is.

De ambassadeur vertelde dat er vroeger een werkplaats was die door Franse instrumentmakers werd bemand. SdBN wil deze werkplaats nieuw leven inblazen. Onze voorwaarde hiervoor is dat deze bemand wordt door instrumentmakers uit Djibouti zèlf. Uit onze ervaring met eerdere projecten weten we dat deze manier wel werkt. Uiteraard is het beter als de plaatselijke bevolking zelf bijdraagt aan het succes.

SdBN wil een financiële en organisatorische bijdrage leveren aan de opzet van deze werkplaats.